”…Handsken är kastad, jag skall upptaga den…”1 utropade den svenske konungen Karl XIV Johan när Napoleon Bonaparte lät besätta det svenska Pommern år 1812.