Fixat, putsat, polerat, förbättrat. Kärt barn har många namn.