Bygger mallar för enkel veckoplanering. Ska bli på A3 när det är klart.