Och Gud sade: ”Varde ljus”; och det vart ljus. Trådlöst ljus.