Vi har bordet med de bästa fynden. Bok plus läsglasögon: 5kr.