Ön på bilden har ingenting med med ön i artikeln att göra.