gunnar.se


#

Nu förstår jag hur tv-bilden färdas från Kaknäs.