Hört i SVT-korridor: Jag har gjort ett script för det där.