Har Aktuellt börjat med tvättmedel eller är det fake news?