Älskar att @snobojohan redan i möteskallelsen till videomötet berättar att ”detta möte kräver inte dator, utan en kan med fördel köra det som en walk and talk och få lite luft och ljus”. Vi skruvade till det med en sko 👟 i rubriken också så ser man det snabbt.