Många fina minnesord nu, bl a från Aina Bergvall. Klimakterie häxan: Lasse Weiss var lätt att “klicka” med