“En rensad och fungerande iPhone ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar.”

(Med anledning av att jag varannan månad blåser min iPhone. Återställer den helt och hållet till fabriksläge.)