En kollega på SVT säger att deras interna redovisningssystem är så fruktansvärt komplicerat att reportrar struntar i att lämna in kvitton på småutgifter i tjänsten. Det är inte värt att lägga timmar på att fylla i digitala blanketter för att man bjudit någon man intervjuat på kaffe.

En annan kollega säger, ”enda gången jag försökt lämna in ett kvitto fick jag ta en dataspecialist till hjälp”.

På Aftonbladet förväntas anställda numera installera nya dataprogram själva. Det innebär att personer som inte begriper ett dyft ska försöka göra ett arbete som specialister kan ordna på några minuter: en skicklig reporter ägnade två arbetsdagar åt att försöka få i gång sin dator.

Source: Vi är datorernas och mobilernas slavar i det digitala helvetet