Testar att köra utan cross-postning. Känner att det hela tiden får mig att fortsätta diskussionerna på Twitter, där de egentligen inte postas. Kluvet det där. Men värt att testa. Och det här med språket, får blir svenska till 95%.