Lämna inte en digital skräphög efter dig när du dör – Sydsvenskan