De skapar världens största spelsamling www.dn.se/kultur/de…