Nederländsk text-tv är räddad https://feber.se/samhalle/nederlandsk-text-tv-ar-raddad/441810/?utm_source=rss&utm_medium=feed