Visa för natten av Karl Gerhard

Sjungen 17 sept 1959 för Carl-Adam Nycop och andra “medfyllande” 50-åringar.