Cilla Benkö: Det behöver den nya kulturministern tänka på