Vad sa man om Internet för 28 år sedan? https://feber.se/internet/vad-sa-man-om-internet-for-28-ar-sedan/444256/?utm_source=rss&utm_medium=feed