Putinpriser, epadunk, selfiemuseer och permakris – här är nyordslistan för 2022.

Source: Nyordslistan 2022 | Institutet för språk och folkminnen