En ska bort. Vilken? Kom med kreativa förslag.

T ex Himmelstrand. Enda som inte har en koppling till Polar. (Mats O utgiven på Polar, Eva D spelade in där och Elton fick priset).