“Dawit Isaak måste friges. Vi ger aldrig upp, man får inte ge upp. Han ska släppas fri.”