Sonen knackade ihop en genväg för iOS där man enkelt och gratis får reda på vem som är ägare till ett fordon. Länk till genväg på iCloud: ÄgarSMS