Så kan jag berätta att jag kommit överens med Nordstedts förlag om utgivning av en bok. Den kommer att ta avstamp i denna blogg, men kommer förhoppningsvis att spänna över en längre tidsperiod. Bonniers var också intresserade, men det blev Nordstedts för att Jesper, som jag känt länge jobbar där, liksom Stefan Hilding som jag inte känt så länge. Stefan är från Norrköping, det känns tryggt på nåt sätt, en som känner mig sen länge och en landsman som förstår vad jag säger.

(Via Eldkvarn - Svart Blogg.)