gunnar.se


TeliaSonera ska sälja iPhone i Norden och Baltikum

#

TeliaSonera ska sälja iPhone i Norden och Baltikum: “TeliaSonera har skrivit avtal med Apple om att introducera iPhone i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Litauen, Lettland och Estland senare i år."

(Via Newsdesk.)