Vanligt anslag när bostadsrättsföreningen har städdag.