Gillar att barnen får skriva matsedeln på förskolan.