gunnar.se


”Fruktansvärd stämning på Bonnier Magazines & Brands”

#
Informationen är bristfällig och det råder stor oro bland de som arbetar på Bonnier Magazines & Brands, enligt anställda på företaget.

https://www.journalisten.se/nyheter/fruktansvard-stamning-pa-bonnier-magazines-brands
[browser-shot url="https://www.journalisten.se/nyheter/fruktansvard-stamning-pa-bonnier-magazines-brands" width="540" link="https://www.journalisten.se/nyheter/fruktansvard-stamning-pa-bonnier-magazines-brands]