gunnar.se


KIT stärker upp det kommersiella teamet

#
Nu rekryterar KIT Adam Hogbring till rollen som Business Director för att stärka upp Creative Studio.

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/11/29/kit-starker-upp-det-kommersiella-teamet/
[browser-shot url="https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/11/29/kit-starker-upp-det-kommersiella-teamet/" width="540" link="https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/11/29/kit-starker-upp-det-kommersiella-teamet/]